Image

Wysokość wynagrodzeń radców prawnych na etatach

praca radca prawny zarobki

Zebrałem pod koniec 2018 roku wynagrodzenia radców prawnych zatrudnionych na etatach z pięciu województw: mazowieckiego, dolnosląskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego (plus jedno z lubelskiego). Wbrew pozorom, nie są to zarobki imponujące - przedstawione kwoty są kwotami brutto, to znaczy, że do kieszeni dostaniemy około 75% tej sumy. Większość dodatków dotyczy najbardziej doświadczonych radców, najdłużej pracujących w urzędzie. I często takie dodatki do wynagrodzenia są mniejsze niż maksymalne możliwe wynikające z "regulaminu płacowego". Dla początkującego radcy prawnego otrzymanie na początku swojej kariery 3.000 zł na "rękę" na etacie jest niemałym sukcesem. Proszę pamiętać, że radca prawny to osoba, która musiała ukończyć 5 - letnie studia prawnicze, plus 3,5 letnią aplikację (wliczam w to egzamin zawodowy), aby móc wykonywać swoją profesję. I jego edukacja trwa przez całą karierę. A praca w urzędzie, wbrew powszechnym opiniom do łatwych nie należy - jest bardzo stresująca i absorbująca.
W nielicznych urzędach przysługuje jeszcze częściowy(60-80%) zwrot kosztów zastępstwa procesowego, ale tylko w przypadku wyegzekwowania danej sumy od dłużnika.

  Płaca zasadnicza Dodatek stażowy Dodatek funkcyjny Dodatek specjalny/motywacyjny Dodatek za prowadzenie szkoleń *) Dodatek projektowy **) Fundusz świadczeń socjalnych, Premia Jubileuszowa
UM st. Warszawa 5.100 - 8.500 5 - 20% nie dotyczy do 50% wynagrodzenia zasadniczego 2 - 5% średniego wynagrodzenia zasadniczego w Urzędzie m.st. Warszawy za 1 godz. szkolenia  do 50 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego  Tak
UM Rzeszów 4.476 - 6.000 5 - 20% 184 - 1.760 do 40% wynagrodzenia zasadniczego nie dotyczy nie dotyczy Tak
UM Szczecin 4.278,39 - 6.064,55 5 - 20% 300 - 1.540 do 1.000 nie dotyczy nie dotyczy Tak
UM Poznań 3.383 - 5.083 5 - 20% do 2.300 ***) od 100 zł do 50% (wynagrodzenia zasadniczego + dodatku funkcyjnego) nie dotyczy nie dotyczy Tak
UM Wrocław 5.200 - 6.120 5 - 20% 200 - 1.540 393 nie dotyczy nie dotyczy Tak
UM Koszalin 5.087 - 5.300 5 - 20% 1.400 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Tak
UM Jelenia Góra 3.600 - 4.800 5 - 20% 825 - 1100 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Tak
UM Drawsko 3.574 – 5.000 5 - 20% 440 - 970 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Tak
UM Puławy 4.800 - 5.300 5 - 20% 1.046 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Tak
UM Legnica 4.360 - 4.735 5 - 20% 630 - 827 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Tak

*) - pracownikom prowadzącym szkolenia dla nowych pracowników w ramach służby przygotowawczej oraz szkolenia w ramach programu „Samokształcenie w Urzędzie m.st. Warszawy”, z wyłączeniem pracowników, którym zadania związane z prowadzeniem szkoleń zostały określone w modelowym opisie stanowiska pracy i wynikają z podstawowych zadań pracownika na stanowisku pracy, przysługuje z tytułu realizacji tych zadań dodatek w wysokości stawki godzinowej uzależniony od czasu trwania prowadzonego szkolenia.
**) - pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w ramach projektów unijnych lub których wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków unijnych może zostać przyznany dodatek projektowy w wysokości do 50 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
***) - najniższa przyznana – 1 240,00 zł, a najwyższa przyznana – 1 590,00 zł

 

  Płaca zasadnicza Dodatek stażowy Fundusz nagrodowy Dodatek służbowy służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego Dodatek zadaniowy Świadczenia socjalne, nagroda jubileuszowa
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 3.981,91 - 5.100,12 5 - 20% 2 - 3 razy do roku 1.400 - 4.300 b.d. nie dotyczy Tak
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 1.765,16 - 4.304,21 5 - 20% nie dotyczy 1.218,00 zł do 2.342,30 nie dotyczy Tak
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 3.906,96 - 5.111,84 5 - 20% nie dotyczy b.d. 500 Tak
Mazowiecki Urząd Wojewódzki 3.155,55 - 8 447,27 5 - 20% nie dotyczy b.d. średnio 1.050 Tak
Podkarpacki Urząd Wojewódzki 3.391,65 - 3.652,11 5 - 20% tak, średnio 270/mies. średnio 297/mies. maks. do 1540 Tak
  Płaca zasadnicza Dodatek stażowy Dodatek służbowy/specjalny Dodatek funkcyjny/motywacyjny Świadczenia socjalne, nagrody jubileuszowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 4.800 - 5.400 5 -20% 394 - 1.730 1.200 - 1.600 Tak
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 5.133 - 5.700 5 -20% do 50% wynagrodzenia zasadniczego do 25% wynagrodzenia zasadniczego Tak
Urząd Marszałkowski Wojewódzka Zachodniopomorskiego 5.000 - 5.400 5 -20% średnio 3600/rok średnio 1728/mies. Tak
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 1.940 - 7.200 5 -20% Tak, wyjątkowo maks. 1.540 Tak
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1.940 - 5.800 5 -20% Tak, wyjątkowo maks. 1.540 Tak

 

O ile zarobki na etatach nie są zazwyczaj imponujące, to prowadząc swoją własną kancelarię i zawierając umowy cywilne na obsługę prawną ze spółkami miejskimi lub ze spółkami Skarbu Państwa, niekiedy można zarobić dużo większe pieniądze. Nie zawsze, ale zdarzają się takie przypadki. Poniżej podam trzy najwyższe wynagrodzenia, które udało mi się ustalić za świadczoną obsługę prawną, jednakże nie będę podawał nazw spółek - nie chcę nikomu psuć źródła zarobku.
A) 3 - 12 h tygodniowo -> 2.460 - 9.840 brutto/miesiąc, plus ewentualne koszty zastępstwa procesowego
B) 100 h miesięcznie -> 20.000 + VAT/miesiąc, plus ewentualne koszty zastępstwa procesowego
C) Spółka zawiera dwie niezależne umowy z tą samą kancelarią: na stałą obsługę prawną oraz na obsługę prawną inwestycji.
a) stała obsługa prawna - kancelaria wydelegowuje do siedziby Spółki 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, z czego przynajmniej dwie muszą być radcami lub adwokatami - 68.250 + VAT/miesiąc, plus ewentualne koszty zastępstwa procesowego
b) obsługa prawna inwestycji - kancelaria wydelegowuje do siedziby Spółki 5 osób w pełnym wymiarze pracy, z czego przynajmniej dwie muszą być radcami lub adwokatami - 68.000 + VAT/miesiąc, plus ewentualne koszty zastępstwa procesowego 

Numer - 17; May 25, 2019