program został napisany przeze mnie w języku JavaScript (JQuery). Aplikacja sprawdza poprawność wprowadzonego numeru PESEL i wyświetla podstawowe dane na temat użytkownika tego numeru, takie jak: wiek, płeć, datę urodzin oraz kilka danych statystycznych.